Dokumenty dla osób rozpoczynających budowę

Decyzje i pozwolenia:

 • aktualny plan zagospodarowania przestrzennego
 • aktualny wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli działka jest nasza i należy do obszarów budowlanych)
 • wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli gmina nie ma planu zagospodarowania przestrzennego), do tego wniosku będzie potrzebny już projekt domu
 • kopia mapy zasadniczej (Wydziale Geodezji Urzędu Gminy)
 • wniosek o wydanie warunków technicznych dostawy mediów (zakład gazowy, energetyczny i wodno-kanalizacyjny)
 • oświadczenie z zarządu drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną
 • wyrys z mapy ewidencyjnej gruntu
 • wypis z rejestru gruntów dla działki własnej i sąsiednich
 • charakterystyka budowanego obiektu - obrys budynku z planowanym usytuowaniem na działce


Formalności

 • sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościową dla działki budowlanej przez geodetę. (skala 1:500,  przeznaczona do celów projektowych)
 • projekt domu
 • projektu zagospodarowania działki z zakładem energetycznym, wodociągowo-kanalizacyjnym, gazowniczym